Σάββατο, 8 Αυγούστου 2009

Απειλούμενα Είδη - Endangered Species of Greece

Απειλούμενα Είδη Ζώων Στην Ελλάδα- WWF (προβολή σελίδας του wwf)
Endangered Species of Greece


Tσακάλι (Canis aureus)
Δελφίνι
Θαλάσσια χελώνα (Caretta caretta)
Μαυρόγυπας (Aegypius monachus)
Αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica)
Μεσογειακή φώκια (Monachus monachus)
Καφέ αρκούδα (Ursus arctos)

Shared via AddThis

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More