Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη σήμανση των αυγών και τις κλωβοστοιχίες.

Στη σημερινή καταναλωτική εποχή η πληροφορία που αναγράφεται σε ένα προϊόν αποτελεί την κύρια και ίσως, την πιο εύκολα προσβάσιμη πηγή πληροφόρησης του καταναλωτή για το προϊόν που θα αγοράσει.
Σε αυτή τη διαδικασία αγοράς τα αυγά δεν αποτελούν εξαίρεση.
Τα αυγά φέρουν σφραγίδα με κωδικό ο οποίος αποτελείται από 4 τμήματα,

Πρώτο τμήμα: μονοψήφιος αριθμός, που αντιστοιχεί στον τρόπο εκτροφής
Με 4 διαφορετικούς αριθμούς επισημαίνονται οι 4 τύποι-τρόποι εκτροφής
0 Βιολογικής γεωργίας
1 Ελευθέρας βοσκής
2 Αχυρώνα (παραδοσιακό κοτέτσι)
3 Κλωβοστοιχία (παραγωγή μέσα σε κλωβούς)

Δεύτερο τμήμα : χώρα παραγωγής, π.χ. EL = Ελλάδα
Τρίτο τμήμα : κωδικός του παραγωγού ή και μονάδα εκτροφής
Τέταρτο τμήμα : Κωδικός μονάδας παραγωγής


Η πώληση αβγών που προέρχονται από κλωβοστοιχίες, μικρά, στενάχωρα κλουβιά που είναι  βάρβαρα για τα ζώα, θα απαγορευτεί από τον Ιανουάριο του 2012 όπως είχε προγραμματιστεί, και οι χώρες που δεν συμμορφώνονται θα αντιμετωπίζουν κυρώσεις, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς μπορούμε να επιλέγουμε αυγά με μικρό αριθμό, και έτσι να πιέζουμε στην κατάργηση τους.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More