Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

Τα πιο φρέσκα καλλυντικά χορηγούν φιλοζωικά

Η Animal Action και η καινοτόμος, βρετανική εταιρεία φυσικών καλλυντικών Lush επιχορηγούν πρόγραμμα στειρώσεων αδέσποτων γάτων στην Αθήνα. 

Το πρόγραμμα στειρώσεων θα πραγματοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου και θα αποτελέσει μια στοχευμένη προσπάθεια να μειωθεί ο μεγάλος αδέσποτος πληθυσμός γάτων στην Αθήνα. 

Η στείρωση είναι η μόνη ανθρώπινη και επιστημονικά αποδεδειγμένη μέθοδος διαχείρισης των αδεσπότων. Αρκεί κανείς να σκεφτεί ότι από μια αστείρωτη, αδέσποτη γάτα μπορούν να προκύψουν πάνω από 5.000 γατάκια σε 5 χρόνια! 
Οι στειρώσεις αδέσποτων ζώων σε όλη την Ελλάδα είτε μέσω της κινητής κτηνιατρική ομάδας μας είτε των μέσω συνεργαζόμενων κτηνιατρικών κλινικών αποτελεί μια βασική δράση για την Animal Action. Μόνο έτσι θα πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή τη μείωση του τεράστιου αριθμού των αδεσπότων που ζουν στους δρόμους της Ελλάδας. 

Το πράγραμμα στείρωσης πραγματοποιείται με τη βοήθεια της εθελοντικής ομάδας των ‘Εφτάψυχων’, φιλοζωικό σωματείο για τις γάτες που αναλαμβάνει δράσεις στην Αθήνα.

Εξακολουθεί να παραμένει αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μια ξένη εταιρία, χωρίς υποκατάστημα στην Ελλάδα, δείχνει το κοινωνικό της πρόσωπο σε μια τέτοια ευαίσθητη ομάδα όπως είναι τα αδέσποτα ζώα.
Η Animal Action έκανε αίτηση επιχορήγησης στην Lush στις αρχές του χρόνου δεδομένου ότι τα έσοδα της οργάνωσής μας έχουν μειωθεί δραματικά λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης. Ταυτόχρονα, η ίδια η κρίση προκαλεί την αυξανόμενη εγκατάλειψη ιδιόκτητων ζώων στους δρόμους. 
Η Lush, κατανοώντας το μέγεθος του προβλήματος, αποφάσισε να υποστηρίξει την Ελλάδα γενικότερα και τα ‘άστεγα΄ζωάκια της ειδικότερα. 

Η Animal Action ευχαριστεί ιδιαίτερα την Lush για την ευαισθησία και την έμπρακτη μέριμνα που παρέχει στην χώρα μας αυτές τις δύσκολες εποχές. Ευχαριστούμε επίσης τις ‘Εφτάψυχες’ για την εθελοντική τους προσφορά αλλά και την ομάδα των κτηνιάτρων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους υπό το γενικότερο πνεύμα της φιλοζωίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τα γραφεία μας στο τηλ. 210 3840010 ή στην ιστοσελίδα μας www.animalactiongreece.gr

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More