Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

Οδηγούν σε λουκέτο στις ΜΚΟ προστασίας των ζώων.

Αναδημοσίευση απο happydogsworld.com

Έκπληξη μας προκάλεσε η ενημέρωση που είχαμε από την Γραμματέα της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας κα Χουστουλάκη, ότι όλες οι Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες υπάγονται πλέον στο καθεστώς τέλους επιτηδεύματος από το 2011, κάτι που δεν γνωρίζαμε.

Έτσι για το έτος 2011 οι φιλοζωικές οργανώσεις που έχουν την μορφή ίδρυσης Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, θα κληθούν να καταβάλουν τέλος επιτηδεύματος 450€ ενώ για κάθε επόμενο έτος 1000€. 

Όπως διαβάζουμε στο http://www.taxnews.info/, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε χίλια (1.000) ευρώ ετησίως σύμφωνα με το Άρθρο 31 του Ν.3986/2011.

Ειδικά για τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία (3) φυσικά ή/ και νομικά πρόσωπα, ή το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα (1) φυσικό ή/ και νομικό πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος, εξακολουθούν να ισχύουν όπως επιβλήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2012.

Δεν φτάνει που οι ΜΚΟ στην χώρα μας δεν επιδοτήθηκαν ποτέ για την λειτουργία τους - ιδίως οι φιλοζωικές που υποκαθιστούν την ανεπάρκεια του ίδιου του κράτους και μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν λειτουργούν επικουρικά στο έργο του όπως κανονικά είναι ο σκοπός της κάθε ΜΚΟ - δεν φτάνει που πάντα μα πάντα το ταμείο είναι ελλειμματικό διότι το πρόβλημα των αδέσποτων δεν μπορεί να ελεγχθεί μόνο με εθελοντικές πρωτοβουλίες, τώρα έρχεται και το τέλος επιτηδεύματος να βάλει οριστικά ταφόπλακα στις εθελοντικές δράσεις. 

Διότι βέβαια καμία ΜΚΟ που έχει σαν σκοπό την προστασία των αδέσποτων και την περίθαλψή τους δεν έχει δεκάρα τσακιστή στο ταμείο ώστε να έχει την πολυτέλεια να καταβάλει το τέλος επιτηδεύματος. 

Δεν θέλουμε να γίνουμε μάντεις κακών, αλλά προβλέπεται μετά και από αυτή την κίνηση η Ελλάδα να γίνεται μία χώρα Dachau για τα αδέσποτα από την στιγμή που οι εθελοντές θα σταματήσουν τις δραστηριότητές τους. Γιατί αν περιμένουμε από τους Δήμους.... Σωθήκαμε όπως σωθήκαμε τόσα χρόνια που "ασκούν" τις υποχρεώσεις τους βάσει νόμων.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More