Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

Υποχρεωτική η ηλεκτρονική σήμανση ποιμενικών σκύλων από το 2014

Απαραίτητη από την 1η Ιανουαρίου 2014 θα είναι η ηλεκτρονική σήμανση των ποιμενικών σκύλων, όπως γνωστοποιείται από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καστοριάς.

Σύμφωνα με την τροποποίηση της αριθ. 331/10301/25.01.2013 απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα» (Β’198/5.2.2013), κάθε κτηνοτρόφος για να λάβει άδεια διακίνησης των ζώων της εκτροφής του κατά τις μετακινήσεις τους, υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση στην οικεία αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία προσκομίζοντας απαραίτητα και τα βιβλιάρια υγείας ή διαβατήρια για κάθε ποιμενικό σκύλο που έχει στην ιδιοκτησία ή την κατοχή του καθώς και τα πιστοποιητικά της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, που αποδεικνύουν την ηλεκτρονική σήμανση (μικροτσίπ) αυτών.

«Στα βιβλιάρια υγείας ή στα διαβατήρια των ποιμενικών σκύλων περιλαμβάνεται η ημερομηνία του εν ισχύ εμβολιασμού τους κατά της λύσσας, το εμβολιακό σκεύασμα που έχει χρησιμοποιηθεί, η υπογραφή και η σφραγίδα του κτηνιάτρου που έχει διενεργήσει τον εμβολιασμό.», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Σημειώνεται επιπλέον ότι σε περίπτωση μή συμμόρφωσής του (απουσία ηλεκτρονικής σήμανσης), δεν του χορηγούνται οι προβλεπόμενες, από την ισχύουσα νομοθεσία, άδειες διακίνησης για τα ζώα του κοπαδιού του.

Περισσότερες πληροφορίες στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στο Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς, στα τηλέφωνα: 24670/71799 και 24670/76023.

Πηγή agronews.gr

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More